Glavni grad Podgorica

Naš tim

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Rukovodilac Sektora za normativu lična stanja

Viši savjetnik I za omladinsku politiku

Viša savjetnica I za sprovođenje omladinske politike

Viša savjetnica III za saradnju sa NVO i poslove koordinacije i realizacije