Glavni grad Podgorica

ODRŽAN PANEL “AKTIVIZMOM MLADIH KA EU”

Na poziv Mreža za evropske politike- Master, predstavnik Kancelarije za mlade Danilo Vučinić, uzeo je učešće na završnoj konferenciji “Aktivizmom mladih ka EU”. 🇪🇺🇲🇪

Predstavnik Kancelarije za mlade istakao je značaj samih integracija 🇲🇪 za njene građane, sa posebnim akecntom na mlade, te ukazao na postojeće mehanizme koji se nude mladim ljudima u Glavnom gradu u pogledu aktivnijeg učešća u procesu donošenja odluka i doprinosa jačanju društvene zajednice.