Glavni grad Podgorica

ODRŽAN SASTANAK SA STUDENTIMA/ČLANOVIMA ORGANIZACIJE “AGROPARISTECH/SHYC” U OKVIRU POJEKTA “SHAKE YOUR CITY”

Uz posredstvo Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom – Kancelarije za mlade, a u organizaciji Turističke organizacije Podgorice i “AgroParisTech/Shyc” organizacije, u okviru “Shake Your City” projekta održan je sastanak na temu zaštite životne sredine, soft mobilnosti i održivog transporta.

Studentima i članovima organizacije “AgroParisTech/Shyc” sa sjedištem u Francuskoj – Pariz, a koja u okviru svog djelovanja pokriva teme ekologije i održivog djelovanja, predstavljene su aktivnosti TOP koje imaju za cilj prožimanje turizma sa kompontentom ekologije i životne sredine.

Fokus je bio na manifestacijama koje se organizuju u Glavnom gradu uz isticanje lokaliteta sa prirodnim potencijalom i zelenih površina kojima grad obiluje, dok se ujedno skreće pažnja na značaj ekološke svijesti i odgovornog ponašanja.

Istaknut je strateški značaj razvoja Podgorice sa aspekta turizma, uz profilisanje grada kao MICE destinacije.

Takođe, bilo je riječi o održivom saobraćaju, rezultatima prošlogodišnje turističke sezone u Glavnom gradu, recikliranju i odgovornom ponašanju u vezi sa odlaganjem “suve” i “mokre” frakcije otpada.

Studentima iz Francuske ostavljena je mogućnost da za sve potrebe daljeg sprovođenja projekta kontaktiraju predstavnike TOP, ali i da imaju partnera u Glavnom gradu za buduće aktivnosti.”