Glavni grad Podgorica

ODRŽANA OBUKA ZA PRAKTIČARE/KE OMLADINSKOG RADA “KAKO OSIGURATI KVALITET OMLADINSKOG RADA U CRNOJ GORI?”

Na poziv Forum MNE, predstavnici Kancelarije za mlade Ksenija Borilović i Danilo Vučinić, u periodu od 25. do 27. juna, bili su učesnici obuke za praktičare/ke omladinskog rada u Crnoj Gori.

Obuka je obuhvatila 20 praktičara/ki iz Crne Gore koji su se bavili sljedećim temama:

Stanje omladinskog rada u Crnoj Gori;

Standardi osiguranja kvaliteta;

Vrijednosti i principi;

Etički kodeks;

Metode i kompetencije;

Takođe, organizovan je i Javni konsultativni sastanak praktičara/ki omladinskog rada, na kojem se govorilo o sljedećim pitanjima:

❔ Ko su praktičari/ke omladinskog rada u Crnoj Gori?;

❔ Osiguranje kvaliteta- standardi programa omladinskog rada;

❔ Mehanizmi udruživanja praktičara/ki;

❔ Šta su sljedeći koraci?

Uskoro više informacija o narednim koracima na ovom polju.

Zahvaljujemo se @forumMNE na pozivu i prilici da unapređujemo zajedničku saradnju.