Glavni grad Podgorica

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada-Podgorica, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis. 

Glavni grad opredjeljuje 70.000,00€ za prvi Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada-Podgorica za podršku ženskom preduzetništvu u 2024. godini. 

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog za predmetni konkurs. 

Sredstva predviđena Budžetom Glavnog grada za 2024. godinu raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Glavnog grada, a kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Glavnog grada, podstiče održivi razvoj i prerađivačku industriju, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, razvoj fizičke kulture i sporta, doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja. 

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 20 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Glavnog grada – Podgorica. 

Prijava na konkurs se podnosi Komisiji na propisanom Obrascu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na Konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu— ne otvaraj” i predaje se na pisarnici Glavnog prada- Podgorica, Trg Nezavisnosti, br. 20 zaključno sa 24. 07. 2024. godine

 Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 020/625-724 i/ili e-mail: preduzetnistvo@podgorica.me jovana.vukcevic@podgorica.me.

Javni poziv