Glavni grad Podgorica

Blog

“Izazovi mladih u Crnoj Gori: Inkluzija mladih iz RE zajednice u društvenim procesima”

Intervju sa Šejlom Pepić, diplomiranom socijalnom radnicom, magistrantkinjom Fakulteta političkih nauka i predstavnicom Romskog savjeta. Romski savjet već dugi niz godina predstavlja organizaciju koja je čvrsto posvećenja integraciji i unapređenju kvaliteta života RE zajednice. Organizacija predano radi i na afirmaciji romskog nasljeđa u Crnoj Gori, saradnji sa civilnim sektrom i adekvatnom rješavanju izazova sa kojima […]

“Izazovi mladih u Crnoj Gori: Inkluzija mladih iz RE zajednice u društvenim procesima” Read More »

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Prilike za mobilnost i razmjene mladih

Intervju sa Milenom Šćepanović, programskom asistentkinjom Asocijacije za demokratski prosperitet „Zid” Asocijacija za demokratski prosperitet „Zid“, nevladina je organizacija osnovana sa ciljem kreiranja programa kojima će se unaprijediti mogućnosti za razvoj cjelokupne zajednice, a poseban fokus u radu ove NVO, tiče se i razvijanja šansi kojima će se mladi u Crnoj Gori osnažiti da boravkom

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Prilike za mobilnost i razmjene mladih Read More »

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Aktivizam i društveni angažman mladih

Za kratko vrijeme od svog osnivanja Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG), postala je prepoznatljiva po socijalnoj angažovanosti i spremnosti da kroz sopstvene kapacitete radi na unapređenju položaja mladih u Crnoj Gori. Sa članstvom koje broji više od 150 volontera iz čitave države, MOACG predano radi na kreiranju demokratičnijeg, aktivnijeg i društveno odgovornijeg društva,

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Aktivizam i društveni angažman mladih Read More »

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Preduzetništvo kao šansa za napredak

U kreiranju podsticajnog okruženja za mlade, razvijanje preduzetničkog duha predstavlja posebno važnu kariku koja se može unaprijediti samo adekvatnom saradnjom između svih aktera koji su kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou zaduženi za unapređenje politika preduzetništva. Unija mladih preduzetnika, od svog osnivanja okuplja mlade preduzetnike u Crnoj Gori i njihovim umrežavanjem radi na

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Preduzetništvo kao šansa za napredak Read More »

Izazovi mladih u Crnoj Gori

Intervju sa Sašom Lazović, psihološkinjom Kuće zdravlja 1.Podaci dobijeni u Trećem godišnjem izještaju o mentalnom stanju u svijetu, pokazuju da kod populacije od 18 do 25 godina, postoji veća vjerovatnoća za susretanje sa izazovima kada je riječ o mentalnom zdravlju, nego kada je riječ o starijoj generaciji. Šta Vam ovi podaci govore i koliko je

Izazovi mladih u Crnoj Gori Read More »